Süsiniku jalajälg

Keskkond, mis on jätkusuutlik​

Protan PVC süsiniku jalajälg on 3,5x väiksem​

Kui bituumenist materjalide kasutamisel ühe kohta tekkiv CO2 on ligikaudu 16,5 kg, siis Protan PVC puhul on jalajälg 3,5 korda väiksem.

Arvutused on tehtud järgmiste sisendite põhjal:

Ehitatava katuse pindala: 1200 m

Protan
Süsteem: prefabritseeritud 2m
Membraan: Protan SE 1,6 mm

Bituumen
Süsteem: 1 kiht – Mestertekk

4,66
16,51
x 3,5
Protan
Bituumen
environmental protection, natural reserve, ecology-326923.jpg

Protan PVC on keskkonnasõbralik​

PVC on keskkonnasõbralik ja taaskasutatav materjal, mille valmistamiseks kasutatakse looduslike aineid ning hüdroelektrijaamades toodetud energiat. Katusekatete ja membraanide tootmisel kulub minimaalselt ressursse ning ei teki jäätmeid. Materjal on kõrge kvaliteediga ning pika kasutuseaga, mis teeb Protan PVC rullmaterjalidest ühe parima valiku katuste ehitamisel.

BREEAM & LEED

Protan pakub lamekatuselahendusi, mis vähendavad kasvuhoonegaaside heidet ja vastavad BREEAMi standardite nõuetele. Protani eesmärk on muuta oma lamekatusetooted  ja  -lahendused kvaliteetsemaks ja kestvamaks, tagades samas vähima mõju kliimale  võrreldes sarnaste toodetega turul. Eestis on Protani lamekatuselahendusi kasutanud hoonetest  BREEAM-NORi sertifikaadi saanud Kristiine keskus, Ülemiste keskus, hooned  Niidu tee 1 ja 3 Harjumaal.

Protan kinnitab, et suudab  oma lamekatusesüsteemide lahendustega  vähendada  kasvuhoonegaaside heidet  olenevalt hoones kasutatud lahendustest ja projekteeritud  elueast  alternatiivsete tehnoloogiatega võrreldes 30 kuni 70%.

Kasutades  Protan BlueProof  lahendust  pikeneb  vihmavee äravoolu aeg  hoone katuselt kuni 24 tunnini, mis vähendab oluliselt  üheaegselt  sadeveekollektorisse  sattuva  vee hulka. Eriti oluline on selline paindlikkus paduvihmade ajal. Mitmete tegurite  koosmõjul  võib see vähendada kasvuhoonegaaside heidet kuni 90%.

Protan innustab ehitussektorit tegema kestlikke valikuid ja järgima ÜRO säästva arengu eesmärke.