Süsiniku jalajälg

Keskkond, mis on jätkusuutlik​

Protan PVC süsiniku jalajälg on 3,5x väiksem​

Kui bituumenist materjalide kasutamisel ühe kohta tekkiv CO2 on ligikaudu 16,5 kg, siis Protan PVC puhul on jalajälg 3,5 korda väiksem.

Arvutused on tehtud järgmiste sisendite põhjal:

Ehitatava katuse pindala: 1200 m

Protan
Süsteem: prefabritseeritud 2m
Membraan: Protan SE 1,6 mm

Bituumen
Süsteem: 1 kiht – Mestertekk

4,66
16,51
x 3,5
Protan
Bituumen
environmental protection, natural reserve, ecology-326923.jpg

Protan PVC on keskkonnasõbralik​

PVC on keskkonnasõbralik ja taaskasutatav materjal, mille valmistamiseks kasutatakse looduslike aineid ning hüdroelektrijaamades toodetud energiat. Katusekatete ja membraanide tootmisel kulub minimaalselt ressursse ning ei teki jäätmeid. Materjal on kõrge kvaliteediga ning pika kasutuseaga, mis teeb Protan PVC rullmaterjalidest ühe parima valiku katuste ehitamisel.